Znieczulenie ogólne iniekcyjne

warning: array_merge() [function.array-merge]: Argument #2 is not an array in /home/deli/domains/anestezjologia.edu-baza.pl/public_html/includes/theme.inc on line 930.

Znieczulenie ogólne iniekcyjne - ketaminowe lub propofolowe -modele;
psy:
a. ksylazyna 1-2mg/kg+ketamina 10-15mg/kg im. (30'), przedłużyć połową dawki ketaminy.
b. medetomidyna 10-20mcg/kg+diazepam 0,1-0,2mg/kg+ketamina 6-10mg/kg iv.
c. medetomidyna j.w. + propofol 3 mg/kg
koty:
a. ksylazyna 1mg/kg+ketamina 15-25mg/kg im.
b. medetomidyna 80mcg/kg+ketamina 5-7mg/kg im.
c. acepromazyna 0,1mg/kg+ketamina 20-25mg/kg im.

Wybrane posty o znieczulaniu

Poczytaj inne wpisy losowo wybrane z całej zawartości naszej strony i zobacz czy coś innego Cię nie zainteresuje

  • Rurka dotchawicza sÅ‚uży: aplikacji mieszaniny tlen-anest., także prowadzeniu IPPV, utrzymaniu drożnoÅ›ci GDO, prewencji aspiracji pÅ‚ynów. IntubacjÄ™ wykonujemy w Å›nie podstawowym (thiopental,wodzian) wyÅ‚Ä…czajÄ…cycm odruchy (krtaniowy i poÅ‚ykania). Ekstubacja nastÄ™puje - po powrocie tych odruchów. UkÅ‚ady anestetyczne. Dzielimy je na: bezzwrotne - powietrze wydychane jest każdorazowo do atmosfery oraz zwrotne - gdzie część lub wszystkie gazy wydechu oczyszczone zostajÄ… z CO2 w pochÅ‚aniaczu.
  • Indukcja, czyli wprowadzenie do znieczulenia głównego Przed znieczuleniem miejscowym indukcja opiera siÄ™ najczęściej na zastosowaniu silniejszej premedykacji (patrz premedykacje-kombinacje). Chodzi o gÅ‚Ä™bszÄ… immobilizacjÄ™ zwierzÄ™cia tak by nie broniÅ‚o siÄ™ przy wykonywaniu zn. lokalnego i spokojnie leżaÅ‚o w czasie operacji. Niekiedy w tym celu uciekamy siÄ™ do Å›rodków hipnotycznych (patrz sen podstawowy).
  • Dożylne wstrzykniÄ™cie (iniectio intravenosa) leku wyróżnia siÄ™ tym, że dziaÅ‚anie Å›rodka neurodepresyjnego ujawnia siÄ™ prawie natychmiast, dziÄ™ki ominiÄ™ciu ustrojowego mechanizmu wchÅ‚aniania. Szczyt jego dziaÅ‚ania osiÄ…ga siÄ™ również szybko; objawy utrzymujÄ… siÄ™ krótko i sÄ… generalnie bardziej intensywne niż przy innych parenteralnych aplikacjach. Dożylne wprowadzenie do znieczulenia nastrÄ™cza zwierzÄ™ciu najmniej przykrych doznaÅ„. WadÄ… tej drogi jest brak możliwoÅ›ci usuniÄ™cia nadmiernej dawki.
  • Leczenie pÅ‚ynami sÅ‚użyć może odtworzeniu lub podtrzymaniu równowagii wodno-elektrolitowej, wspomaganiu diurezy, odżywianiu pozajelitowemu oraz utrzymaniu drożnego dostÄ™pu do żyÅ‚y. W czasie znieczulenia podaje siÄ™ pÅ‚yny (krystaloidy, koloidy, osocze mrożone, substytuty krwi i krew). Ta konieczność stosowania infuzji dożylnych wiąże siÄ™ z tym, że zarówno znieczulenia, jaki i operacje oraz choroby chirurgiczne, wywoÅ‚ujÄ… zaburzenia wodnoelektrolitowe, nierównowagÄ™ kwasowo-zasadowÄ… oraz ograniczajÄ… efektywnÄ… objÄ™tość krążącej krwi, m. in sprzyjajÄ…c rozwojowi kwasicy metabolicznej.
  • Znieczulenie infuzyjne ciÄ…gÅ‚e - nowe oblicze znieczulenia iniekcyjnego: *wieloetapowość > premedykacja, indukcja, podtrzymanie anestezji, wybudzanie, *kombinacja kilku oÅ›rodkowych depresorów > komplementarność + synergizm, *aplikacja infuzjÄ… ciÄ…gÅ‚Ä… lub przerywanÄ… > precyzja dawkowania wg efektów, *stosowanie Å›rodków krótkodziaÅ‚ajÄ…cych > brak kumulacji. *dostÄ™pność swoistego antagonisty > rewersja objawów ubocznych,