Znieczulenie ogólne iniekcyjne

warning: array_merge(): Argument #2 is not an array in /home/deli/domains/anestezjologia.edu-baza.pl/public_html/includes/theme.inc on line 930.

Znieczulenie ogólne iniekcyjne - ketaminowe lub propofolowe -modele;
psy:
a. ksylazyna 1-2mg/kg+ketamina 10-15mg/kg im. (30'), przedłużyć połową dawki ketaminy.
b. medetomidyna 10-20mcg/kg+diazepam 0,1-0,2mg/kg+ketamina 6-10mg/kg iv.
c. medetomidyna j.w. + propofol 3 mg/kg
koty:
a. ksylazyna 1mg/kg+ketamina 15-25mg/kg im.
b. medetomidyna 80mcg/kg+ketamina 5-7mg/kg im.
c. acepromazyna 0,1mg/kg+ketamina 20-25mg/kg im.

Wybrane posty o znieczulaniu

Poczytaj inne wpisy losowo wybrane z całej zawartości naszej strony i zobacz czy coś innego Cię nie zainteresuje

  • Drogi podawania pÅ‚ynów. 5.1. Doustna (sonda, pojenie) droga możliwa jest u zwierzÄ…t przytomnych, niewymiotujÄ…cych, z prawidÅ‚owÄ… funkcjÄ… wchÅ‚aniania wody z przewodu pokarmowego i jego drożnoÅ›ciÄ….
  • 8.1. WstÄ™pnie niewidoczne straty spowodowane przerwÄ… w przyjmowaniu naturalnym pÅ‚ynów można wyrównywać pÅ‚ynem podtrzymujÄ…cycm (pół na pół Ringer z glukozÄ… 5%) w dawce 2-5ml/kg/h. 8.2. Åšródoperacyjnie niewidoczne straty objÄ™toÅ›ci krążenia (parowanie, vasodilatacja, zachowanie drożnoÅ›ci venflonu) korygujemy dawkÄ… 2ml/kg/h NaCl 0,9%, PWE, Ringer. 8.3. Trauma wymaga dodania do powyższej dawki:
  • Znieczulenie infuzyjne - propofol u psów *krótki zabieg - propofol 6,5mg/kg (bolus) - 2' tolerancji, budzenie 5'; *dÅ‚ugi zabieg - premedykacja medetomidynÄ… 0,3ml/10kg, indukcja, bolus propofolu 2mg/kg, • podtrzymanie propofolem we wlewie ciÄ…gÅ‚ym 165mcg/kg/min. (w 1ml 5% glukozy 1,6mg propofolu). c. Znieczulenie infuzyjne - etomidat (2mg/ml) u psów
  • IPPV posiada dwie podstawowe odmiany: oddychanie z ujemnym ciÅ›nieniem w koÅ„cowej fazie wydechu (NEEP) i oddychanie z dodatnim ciÅ›nieniem w koÅ„cowej fazie wydechu (PEEP). NEEP w zaÅ‚ożeniu ma uÅ‚atwiać ewakuacjÄ™ gazów, PEEP usprawniać rozdziaÅ‚ gazów w pÅ‚ucach polepszajÄ…c natlenienie, w przypadkach trudnoÅ›ci utrzymania należytych wartoÅ›ci PaO2.
  • Dożylne wstrzykniÄ™cie (iniectio intravenosa) leku wyróżnia siÄ™ tym, że dziaÅ‚anie Å›rodka neurodepresyjnego ujawnia siÄ™ prawie natychmiast, dziÄ™ki ominiÄ™ciu ustrojowego mechanizmu wchÅ‚aniania. Szczyt jego dziaÅ‚ania osiÄ…ga siÄ™ również szybko; objawy utrzymujÄ… siÄ™ krótko i sÄ… generalnie bardziej intensywne niż przy innych parenteralnych aplikacjach. Dożylne wprowadzenie do znieczulenia nastrÄ™cza zwierzÄ™ciu najmniej przykrych doznaÅ„. WadÄ… tej drogi jest brak możliwoÅ›ci usuniÄ™cia nadmiernej dawki.