Koloidy

warning: array_merge() [function.array-merge]: Argument #2 is not an array in /home/deli/domains/anestezjologia.edu-baza.pl/public_html/includes/theme.inc on line 930.

Hipertoniczny NaCl - w roztworach 3, 5, 7% stosowany jest w terapii ostrej hipotensji lub wstrząsu. Wywołuje szybki wzrost ciśnienia tętniczego, rzutu serca, perfuzji nerek i diurezy. Przedawkowanie hipertonicznego płynu grozi hipernatremią, chloremią, kwasicą metab., arytmią.
11. Koloidy (dekstran) dobrze jest infundować przy głębokiej hipotensji, we wstrząsie, także krwotokach masywnych, gdy krew jest nieosiągalna. Są to roztwory 6-10% wielocukrów nazywane płynami odtwarzającymi objętość osocza (plasmaexpander). Ta właściwość wynika z ich dłuższego czas półtrwania (t1/2). Jest on większy, gdy większe są molekuły koloidu. Koloidy wydalają się z organizmu w ciagu 24-30 h, zależnie od wielkości drobin. Przeciwwskazaniem są choroby nerek (skąpomocz), skaza krwotoczna.
11.1. Koloidy zwiększają:
- objętość krążącej krwi (1g dekstranu wiąze 25g wody),
- ciśnienie tętnicze już po dawce 10ml/kg,
- rzut serca,
- perfuzję naczyń i podaż tlenu,
-czas ekstrawazacji, ale też i czasem czas krwawienia.
11.2. Dekstran nisko cząsteczkowy (40 000) t1/2=3 h to polski preparat stosowany do rozcieńczenia krwi, rozpuszczania skrzeplin, zatem dla polepszenia mikro krążenia, m. in we wstrząsie, w oparzeniach; dobrze łączyć z diuretykami.
11.3. Dekstran wysoko cząsteczkowy (70 000) ma dwukrotnie przedłużony t1/2. Straty krwi nie większe niż 15% leczone tym preparatem nie wymagają transfuzji krwi. Lek stosowany przy dużym spadku ciśnienia, we wstrząsie, zapaleniu otrzewnej, niedrożnościach p. pokarmowego.
12. Substytuty krwi to roztwory koloidowe, które prócz przedłużonego wypełniania łożyska naczyniowego, posiadają zdolność przenoszenia tlenu. Są to preparaty zawierające oczyszczoną hemoglobinę bydlęcą, np. Oxyglobin.
12.1. Stosowane mogą być w walce ze spadkiem ciśnienia jak i niedotlenieniem tkanek (trauma, krwotok, anemia).
12.2. Zalety:
-natychmiast gotowe do użycia,
-trwałe 2 lata,
- brak reakcji ubocznych po transfuzji,
- nie potrzeba dawcy krwi i prób krzyżowych,
- oszczędzają czas i pracę.
12.3. Dawki Oxyglobiny (13gHb/dl) = 30 ml/kg/h; przeciwwskazaniem są choroby serca, nerek. Istnieje groźba przeciążenia krążenia przy szybkich infuzjach.

Wybrane posty o znieczulaniu

Poczytaj inne wpisy losowo wybrane z całej zawartości naszej strony i zobacz czy coś innego Cię nie zainteresuje

  • Indukcja, czyli wprowadzenie do znieczulenia głównego Przed znieczuleniem miejscowym indukcja opiera siÄ™ najczęściej na zastosowaniu silniejszej premedykacji (patrz premedykacje-kombinacje). Chodzi o gÅ‚Ä™bszÄ… immobilizacjÄ™ zwierzÄ™cia tak by nie broniÅ‚o siÄ™ przy wykonywaniu zn. lokalnego i spokojnie leżaÅ‚o w czasie operacji. Niekiedy w tym celu uciekamy siÄ™ do Å›rodków hipnotycznych (patrz sen podstawowy).
  • Przyczyny tego stanu rzeczy to np. schorzenia, którym towarzyszÄ… wymioty, biegunki, krwawienia, głód. Straty wody wywoÅ‚ujÄ… także takie choroby jak chroniczna niewydolność nerek, cukrzyca, oparzenia, niedrożnoÅ›c jelit. Chirurgia sprzyja deficytowi wody przez straty krwi, wysiÄ™ki, parowanie z odsÅ‚oniÄ™tych tkanek.
  • Rurka dotchawicza sÅ‚uży: aplikacji mieszaniny tlen-anest., także prowadzeniu IPPV, utrzymaniu drożnoÅ›ci GDO, prewencji aspiracji pÅ‚ynów. IntubacjÄ™ wykonujemy w Å›nie podstawowym (thiopental,wodzian) wyÅ‚Ä…czajÄ…cycm odruchy (krtaniowy i poÅ‚ykania). Ekstubacja nastÄ™puje - po powrocie tych odruchów. UkÅ‚ady anestetyczne. Dzielimy je na: bezzwrotne - powietrze wydychane jest każdorazowo do atmosfery oraz zwrotne - gdzie część lub wszystkie gazy wydechu oczyszczone zostajÄ… z CO2 w pochÅ‚aniaczu.
  • IPPV posiada dwie podstawowe odmiany: oddychanie z ujemnym ciÅ›nieniem w koÅ„cowej fazie wydechu (NEEP) i oddychanie z dodatnim ciÅ›nieniem w koÅ„cowej fazie wydechu (PEEP). NEEP w zaÅ‚ożeniu ma uÅ‚atwiać ewakuacjÄ™ gazów, PEEP usprawniać rozdziaÅ‚ gazów w pÅ‚ucach polepszajÄ…c natlenienie, w przypadkach trudnoÅ›ci utrzymania należytych wartoÅ›ci PaO2.
  • Znieczulenie ogólne iniekcyjne dożylne barbituranowe - niebezpieczne bo barbituran to hipnotyk, barbituran w roli anestetyku =2 x dawka hipnotyczna. Zatem w rezultacie *przedawkowania, *gwaÅ‚townego dziaÅ‚ania i braku antagonisty, obserwujemy hipowentylacjÄ™, bezdech, .hipotensjÄ™ Znieczulenie dożylne barbituranowe - aplikacja: -zabieg do 30' - jednorazowo thiobarbital (5%) lub methohexital(2,5%) > 6-10mg/kg, -zabieg ponad 30' - pentobarbital (Vetbutal) > 15-25mg/kg >indukcja - 1/2 dawki wyliczonej wg. masy ciaÅ‚a podana jako bolus>dawka inicjujÄ…ca,