Koloidy

warning: array_merge() [function.array-merge]: Argument #2 is not an array in /home/deli/domains/anestezjologia.edu-baza.pl/public_html/includes/theme.inc on line 930.

Hipertoniczny NaCl - w roztworach 3, 5, 7% stosowany jest w terapii ostrej hipotensji lub wstrząsu. Wywołuje szybki wzrost ciśnienia tętniczego, rzutu serca, perfuzji nerek i diurezy. Przedawkowanie hipertonicznego płynu grozi hipernatremią, chloremią, kwasicą metab., arytmią.
11. Koloidy (dekstran) dobrze jest infundować przy głębokiej hipotensji, we wstrząsie, także krwotokach masywnych, gdy krew jest nieosiągalna. Są to roztwory 6-10% wielocukrów nazywane płynami odtwarzającymi objętość osocza (plasmaexpander). Ta właściwość wynika z ich dłuższego czas półtrwania (t1/2). Jest on większy, gdy większe są molekuły koloidu. Koloidy wydalają się z organizmu w ciagu 24-30 h, zależnie od wielkości drobin. Przeciwwskazaniem są choroby nerek (skąpomocz), skaza krwotoczna.
11.1. Koloidy zwiększają:
- objętość krążącej krwi (1g dekstranu wiąze 25g wody),
- ciśnienie tętnicze już po dawce 10ml/kg,
- rzut serca,
- perfuzję naczyń i podaż tlenu,
-czas ekstrawazacji, ale też i czasem czas krwawienia.
11.2. Dekstran nisko cząsteczkowy (40 000) t1/2=3 h to polski preparat stosowany do rozcieńczenia krwi, rozpuszczania skrzeplin, zatem dla polepszenia mikro krążenia, m. in we wstrząsie, w oparzeniach; dobrze łączyć z diuretykami.
11.3. Dekstran wysoko cząsteczkowy (70 000) ma dwukrotnie przedłużony t1/2. Straty krwi nie większe niż 15% leczone tym preparatem nie wymagają transfuzji krwi. Lek stosowany przy dużym spadku ciśnienia, we wstrząsie, zapaleniu otrzewnej, niedrożnościach p. pokarmowego.
12. Substytuty krwi to roztwory koloidowe, które prócz przedłużonego wypełniania łożyska naczyniowego, posiadają zdolność przenoszenia tlenu. Są to preparaty zawierające oczyszczoną hemoglobinę bydlęcą, np. Oxyglobin.
12.1. Stosowane mogą być w walce ze spadkiem ciśnienia jak i niedotlenieniem tkanek (trauma, krwotok, anemia).
12.2. Zalety:
-natychmiast gotowe do użycia,
-trwałe 2 lata,
- brak reakcji ubocznych po transfuzji,
- nie potrzeba dawcy krwi i prób krzyżowych,
- oszczędzają czas i pracę.
12.3. Dawki Oxyglobiny (13gHb/dl) = 30 ml/kg/h; przeciwwskazaniem są choroby serca, nerek. Istnieje groźba przeciążenia krążenia przy szybkich infuzjach.

Wybrane posty o znieczulaniu

Poczytaj inne wpisy losowo wybrane z całej zawartości naszej strony i zobacz czy coś innego Cię nie zainteresuje

  • PostÄ™powanie anestetyczne • Premedykacja: *medetomidyna 20mcg/kg (0,2ml/10kg) *ksylazyna 0,5-1mg/kg (0,25-1ml/10kg) *droperidol 1-2mg/kg (0,4-0,8ml/kg) *midazolam lub diazepam 0,5-1,5mg/kg (0,1-0,3ml/kg) • Indukcja (przeprowadzić 10' po iv. lub 30' po im premedykacji) *dożylna w jednorazowej iniekcji mieszaniny w dawce1ml/kg.; wstrzykiwać powoli (w ciÄ…gu 2'); jeÅ›li bezdech (trwa30'-60'') kilkakrotnie ucisnąć klatkÄ™ piersiowÄ… i zaintubować.
  • Opory oddechowe - siÅ‚a potrzebna do przesuniÄ™cia powietrza w drogach oddechowych. Opory przepÅ‚ywu (30% pracy oddychania) - sÄ… wprost proporcjonalne do dÅ‚ugoÅ›ci przewodu i natężenia przepÅ‚ywu,odwrotnie proporcjonalne do czwartej potÄ™gi Å›rednicy przekroju. Opory elastyczne (70%) - wysiÅ‚ek potrzebny dla odksztaÅ‚cenia pÅ‚uc i klatki piersiowej. Gdy ukÅ‚ad zwierzÄ™cia poÅ‚Ä…czy siÄ™ z systemem dÅ‚ugich rur aparatu do znieczulenia, dodatkowe opory wzmagajÄ… wysiÅ‚ek oddychania (opory oddechowe aparaturowe) niezbÄ™dny do przesuniÄ™cia powietrza, także przez pochÅ‚aniacz, zastawki oraz worek oddechowy.
  • IPPV posiada dwie podstawowe odmiany: oddychanie z ujemnym ciÅ›nieniem w koÅ„cowej fazie wydechu (NEEP) i oddychanie z dodatnim ciÅ›nieniem w koÅ„cowej fazie wydechu (PEEP). NEEP w zaÅ‚ożeniu ma uÅ‚atwiać ewakuacjÄ™ gazów, PEEP usprawniać rozdziaÅ‚ gazów w pÅ‚ucach polepszajÄ…c natlenienie, w przypadkach trudnoÅ›ci utrzymania należytych wartoÅ›ci PaO2.
  • Anestetyki wziewne sÄ… gazami lub cieczami (lotnymi), parujÄ…cÄ…cymi w temp. pokojowej. Podtlenek azotu jest gazem przechowywanym w butlach pod ciÅ›. 50 atm. Nie można go stosować w ukÅ‚. zamkniÄ™tym, ponieważ trudno ocenić stopieÅ„ wysycenia tym gazem ustroju, rzutujÄ…cym na stężęnie O2 w pÄ™cherzykach.
  • CzÄ™stość wentylacji (f) sztucznej musi być podobna do spontanicznej (u maÅ‚ych zwierzÄ…t 15-20, dużych 10-15 oddechów/min). ObjÄ™tość powietrza wprowadzonego podczas pojedyÅ„czego wdechu do pÅ‚uc to objÄ™tość oddechowa (VT), którÄ… można skalkulować na poziomie 15-20ml/kg. U maÅ‚ych waha siÄ™ ona w granicach 20-300ml, a u dużych zwierzÄ…t 3000-5000ml.