Koloidy

warning: array_merge(): Argument #2 is not an array in /home/deli/domains/anestezjologia.edu-baza.pl/public_html/includes/theme.inc on line 930.

Hipertoniczny NaCl - w roztworach 3, 5, 7% stosowany jest w terapii ostrej hipotensji lub wstrząsu. Wywołuje szybki wzrost ciśnienia tętniczego, rzutu serca, perfuzji nerek i diurezy. Przedawkowanie hipertonicznego płynu grozi hipernatremią, chloremią, kwasicą metab., arytmią.
11. Koloidy (dekstran) dobrze jest infundować przy głębokiej hipotensji, we wstrząsie, także krwotokach masywnych, gdy krew jest nieosiągalna. Są to roztwory 6-10% wielocukrów nazywane płynami odtwarzającymi objętość osocza (plasmaexpander). Ta właściwość wynika z ich dłuższego czas półtrwania (t1/2). Jest on większy, gdy większe są molekuły koloidu. Koloidy wydalają się z organizmu w ciagu 24-30 h, zależnie od wielkości drobin. Przeciwwskazaniem są choroby nerek (skąpomocz), skaza krwotoczna.
11.1. Koloidy zwiększają:
- objętość krążącej krwi (1g dekstranu wiąze 25g wody),
- ciśnienie tętnicze już po dawce 10ml/kg,
- rzut serca,
- perfuzję naczyń i podaż tlenu,
-czas ekstrawazacji, ale też i czasem czas krwawienia.
11.2. Dekstran nisko cząsteczkowy (40 000) t1/2=3 h to polski preparat stosowany do rozcieńczenia krwi, rozpuszczania skrzeplin, zatem dla polepszenia mikro krążenia, m. in we wstrząsie, w oparzeniach; dobrze łączyć z diuretykami.
11.3. Dekstran wysoko cząsteczkowy (70 000) ma dwukrotnie przedłużony t1/2. Straty krwi nie większe niż 15% leczone tym preparatem nie wymagają transfuzji krwi. Lek stosowany przy dużym spadku ciśnienia, we wstrząsie, zapaleniu otrzewnej, niedrożnościach p. pokarmowego.
12. Substytuty krwi to roztwory koloidowe, które prócz przedłużonego wypełniania łożyska naczyniowego, posiadają zdolność przenoszenia tlenu. Są to preparaty zawierające oczyszczoną hemoglobinę bydlęcą, np. Oxyglobin.
12.1. Stosowane mogą być w walce ze spadkiem ciśnienia jak i niedotlenieniem tkanek (trauma, krwotok, anemia).
12.2. Zalety:
-natychmiast gotowe do użycia,
-trwałe 2 lata,
- brak reakcji ubocznych po transfuzji,
- nie potrzeba dawcy krwi i prób krzyżowych,
- oszczędzają czas i pracę.
12.3. Dawki Oxyglobiny (13gHb/dl) = 30 ml/kg/h; przeciwwskazaniem są choroby serca, nerek. Istnieje groźba przeciążenia krążenia przy szybkich infuzjach.

Wybrane posty o znieczulaniu

Poczytaj inne wpisy losowo wybrane z całej zawartości naszej strony i zobacz czy coś innego Cię nie zainteresuje

  • Intubacja - umieszczenie rurki dotchawiczej w drogach oddechowych. Rurka dotchawicza speÅ‚nia wielorakie zadania: *aplikacja mieszaniny tlen.-anest. podczas anestezji wziewnej, maska u zwierzÄ…t niepraktyczna. *prowadzenie IPPV podczas anestezji na oddechu kontrolowanym lub dla resuscytacji gdy bezdech. *utrzymanie drożnoÅ›ci GDO, zapobiega niewydolnoÅ›ci oddechowej obturacyjnej > skurcz gÅ‚oÅ›ni, wiotki jÄ™zyk, aspiracja pÅ‚ynów z gardÅ‚a.
  • Znieczulenie ogólne iniekcyjne - ketaminowe lub propofolowe -modele; psy: a. ksylazyna 1-2mg/kg+ketamina 10-15mg/kg im. (30'), przedÅ‚użyć poÅ‚owÄ… dawki ketaminy. b. medetomidyna 10-20mcg/kg+diazepam 0,1-0,2mg/kg+ketamina 6-10mg/kg iv. c. medetomidyna j.w. + propofol 3 mg/kg koty: a. ksylazyna 1mg/kg+ketamina 15-25mg/kg im. b. medetomidyna 80mcg/kg+ketamina 5-7mg/kg im.
  • Zasady pÅ‚ynoterapii 6.1. Zastosuj wÅ‚aÅ›ciwy dla potrzeb pÅ‚yn: - krew przetaczaj przy dużych i szybkich stratach peÅ‚nej krwi (ponad 20%) - osocze podaj w sytuacji zaburzeÅ„ krzepniÄ™cia i hipoproteinemii. - koloidy, gdy BO<4g/dl, Ht <20%, straty krwi <15%, przy hipotensji, we wstrzÄ…sie.
  • Dożylne wstrzykniÄ™cie (iniectio intravenosa) leku wyróżnia siÄ™ tym, że dziaÅ‚anie Å›rodka neurodepresyjnego ujawnia siÄ™ prawie natychmiast, dziÄ™ki ominiÄ™ciu ustrojowego mechanizmu wchÅ‚aniania. Szczyt jego dziaÅ‚ania osiÄ…ga siÄ™ również szybko; objawy utrzymujÄ… siÄ™ krótko i sÄ… generalnie bardziej intensywne niż przy innych parenteralnych aplikacjach. Dożylne wprowadzenie do znieczulenia nastrÄ™cza zwierzÄ™ciu najmniej przykrych doznaÅ„. WadÄ… tej drogi jest brak możliwoÅ›ci usuniÄ™cia nadmiernej dawki.
  • Monitorowanie 7.1. PÅ‚uca; chodzi o osÅ‚uchiwanie klatki piersiowej dla uchwycenia jak najwczeÅ›niej patologicznych szmerów Å›wiadczÄ…cych o przeÅ‚adowaniu krążenia i zaczynajÄ…cycm siÄ™ obrzÄ™ku pÅ‚uc wynikajÄ…cym z przewodnienia. Askultacja wskazana jest szczególnie wtedy, gdy stężenie BO<3,5g/dl. Przewodnieniu sprzyja szczególnie podawanie elektrolitów szybkie i w dużych objÄ™toÅ›ciach.