Koloidy

warning: array_merge(): Argument #2 is not an array in /home/deli/domains/anestezjologia.edu-baza.pl/public_html/includes/theme.inc on line 930.

Hipertoniczny NaCl - w roztworach 3, 5, 7% stosowany jest w terapii ostrej hipotensji lub wstrząsu. Wywołuje szybki wzrost ciśnienia tętniczego, rzutu serca, perfuzji nerek i diurezy. Przedawkowanie hipertonicznego płynu grozi hipernatremią, chloremią, kwasicą metab., arytmią.
11. Koloidy (dekstran) dobrze jest infundować przy głębokiej hipotensji, we wstrząsie, także krwotokach masywnych, gdy krew jest nieosiągalna. Są to roztwory 6-10% wielocukrów nazywane płynami odtwarzającymi objętość osocza (plasmaexpander). Ta właściwość wynika z ich dłuższego czas półtrwania (t1/2). Jest on większy, gdy większe są molekuły koloidu. Koloidy wydalają się z organizmu w ciagu 24-30 h, zależnie od wielkości drobin. Przeciwwskazaniem są choroby nerek (skąpomocz), skaza krwotoczna.
11.1. Koloidy zwiększają:
- objętość krążącej krwi (1g dekstranu wiąze 25g wody),
- ciśnienie tętnicze już po dawce 10ml/kg,
- rzut serca,
- perfuzję naczyń i podaż tlenu,
-czas ekstrawazacji, ale też i czasem czas krwawienia.
11.2. Dekstran nisko cząsteczkowy (40 000) t1/2=3 h to polski preparat stosowany do rozcieńczenia krwi, rozpuszczania skrzeplin, zatem dla polepszenia mikro krążenia, m. in we wstrząsie, w oparzeniach; dobrze łączyć z diuretykami.
11.3. Dekstran wysoko cząsteczkowy (70 000) ma dwukrotnie przedłużony t1/2. Straty krwi nie większe niż 15% leczone tym preparatem nie wymagają transfuzji krwi. Lek stosowany przy dużym spadku ciśnienia, we wstrząsie, zapaleniu otrzewnej, niedrożnościach p. pokarmowego.
12. Substytuty krwi to roztwory koloidowe, które prócz przedłużonego wypełniania łożyska naczyniowego, posiadają zdolność przenoszenia tlenu. Są to preparaty zawierające oczyszczoną hemoglobinę bydlęcą, np. Oxyglobin.
12.1. Stosowane mogą być w walce ze spadkiem ciśnienia jak i niedotlenieniem tkanek (trauma, krwotok, anemia).
12.2. Zalety:
-natychmiast gotowe do użycia,
-trwałe 2 lata,
- brak reakcji ubocznych po transfuzji,
- nie potrzeba dawcy krwi i prób krzyżowych,
- oszczędzają czas i pracę.
12.3. Dawki Oxyglobiny (13gHb/dl) = 30 ml/kg/h; przeciwwskazaniem są choroby serca, nerek. Istnieje groźba przeciążenia krążenia przy szybkich infuzjach.

Wybrane posty o znieczulaniu

Poczytaj inne wpisy losowo wybrane z całej zawartości naszej strony i zobacz czy coś innego Cię nie zainteresuje

  • Monitorowanie 7.1. PÅ‚uca; chodzi o osÅ‚uchiwanie klatki piersiowej dla uchwycenia jak najwczeÅ›niej patologicznych szmerów Å›wiadczÄ…cych o przeÅ‚adowaniu krążenia i zaczynajÄ…cycm siÄ™ obrzÄ™ku pÅ‚uc wynikajÄ…cym z przewodnienia. Askultacja wskazana jest szczególnie wtedy, gdy stężenie BO<3,5g/dl. Przewodnieniu sprzyja szczególnie podawanie elektrolitów szybkie i w dużych objÄ™toÅ›ciach.
  • Przyczyny tego stanu rzeczy to np. schorzenia, którym towarzyszÄ… wymioty, biegunki, krwawienia, głód. Straty wody wywoÅ‚ujÄ… także takie choroby jak chroniczna niewydolność nerek, cukrzyca, oparzenia, niedrożnoÅ›c jelit. Chirurgia sprzyja deficytowi wody przez straty krwi, wysiÄ™ki, parowanie z odsÅ‚oniÄ™tych tkanek.
  • Wskazaniem do stosowania oddechu sztucznego sÄ…: *niewydolność oddechowa (hipowentylacja), *niedotlenienie, *znieczulenie do torakotomii, innych zabiegów wymagajÄ…cych peÅ‚nego zwiotczenia, operacji dÅ‚ugotrwajÄ…cych.
  • 8.1. WstÄ™pnie niewidoczne straty spowodowane przerwÄ… w przyjmowaniu naturalnym pÅ‚ynów można wyrównywać pÅ‚ynem podtrzymujÄ…cycm (pół na pół Ringer z glukozÄ… 5%) w dawce 2-5ml/kg/h. 8.2. Åšródoperacyjnie niewidoczne straty objÄ™toÅ›ci krążenia (parowanie, vasodilatacja, zachowanie drożnoÅ›ci venflonu) korygujemy dawkÄ… 2ml/kg/h NaCl 0,9%, PWE, Ringer. 8.3. Trauma wymaga dodania do powyższej dawki:
  • Leczenie pÅ‚ynami sÅ‚użyć może odtworzeniu lub podtrzymaniu równowagii wodno-elektrolitowej, wspomaganiu diurezy, odżywianiu pozajelitowemu oraz utrzymaniu drożnego dostÄ™pu do żyÅ‚y. W czasie znieczulenia podaje siÄ™ pÅ‚yny (krystaloidy, koloidy, osocze mrożone, substytuty krwi i krew). Ta konieczność stosowania infuzji dożylnych wiąże siÄ™ z tym, że zarówno znieczulenia, jaki i operacje oraz choroby chirurgiczne, wywoÅ‚ujÄ… zaburzenia wodnoelektrolitowe, nierównowagÄ™ kwasowo-zasadowÄ… oraz ograniczajÄ… efektywnÄ… objÄ™tość krążącej krwi, m. in sprzyjajÄ…c rozwojowi kwasicy metabolicznej.